Acest website utilizeaza cookies pentru a afisa continut personalizat si pentru monitorizare statistica. Te rugam sa-ti setezi preferintele de cookies

Setari cookies Accepta toate Respinge toate

Semnatura electronica OUG 140/2020

 Semnatura Electronica pentru Constructii, Arhitectura si Urbanism

De la proiect, la avize si pana la receptia lucrarii, acum puteti semna electronic toate documentele din Constructii, Arhitectura si Urbanism, odata cu intrarea in vigoare a Normelor tehnice privind aplicarea OUG nr. 140/2020.

Incepand din Ianuarie 2021, specialistii din domeniile constructii, arhitectura si urbanism pot utiliza o Semnatura Electronica Calificata pentru a semna documentele transmise autoritatilor si institutiilor competente in vederea emiterii de avize, acorduri, aprobari si autorizatii, ca alternativa la transmiterea documentelor in format fizic cu semnatura olografa si stampila sau parafa profesionala.

Astfel, DigiSign, in calitate de furnizor de servicii de incredere acreditat, va pune la dispozitie certificate calificate pentru Semnarea Electronica a documentelor specifice acestor domenii.


Obtine Semnatura Electronica pentru Constructii, Arhitectura si Urbanism


Beneficiile utilizarii Semnaturii Electronice in domeniile Constructii – Arhitectura – Urbanism
•    Toata documentatia privind proiectele de constructii, arhitectura si urbanism poate fi semnata si transmisa electronic, mult mai usor si rapid;
•    Semnand documentele electronic, scurtati procesul de aprobare a proiectelor;
•    Economisiti timp, resurse, spatiu de arhivare si eficientizati costurile.


Cine poate utiliza Semnatura Electronica DigiSign in domeniile Constructii – Arhitectura – Urbanism?
•   Auditori energetici;
•   Experti tehnici;
•   Verificatori de proiecte;
•   Responsabili tehnici cu executia (RTE);
•   Diriginti de santier;
•   Arhitecti;
•   Specialisti in amenajarea teritoriului sau urbanism;
•   Specialisti, experti si verificatori tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;
•   Persoane fizice din domenii conexe constructiilor, arhitecturii si urbanismului (IGSU, ANCPI);
•   Autoritati si institutii imputernicite sa emita avize, acorduri, autorizatii (primarii, ISC, AFM, Politie, Salubritate, Pompieri, utilitati).

Ce documente pot fi semnate electronic in domeniile Constructii – Arhitectura – Urbanism?
•   Auditori energetici;
•   Certificate de urbanism;
•   Certificate energetice;
•   Rapoarte de expertiza tehnica;
•   Proiecte de arhitectura/rezistenta/instalatii;
•   Procese-verbale/dispozitii de santier;
•   Planuri Urbanistice Zonale (PUZ);
•   Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD);
•   Planuri Urbanistice General (PUG);
•   Autorizatii de constructie;
•   Studii geotehnice/de impact;
•   Avize.
*Toate documentele vor fi semnate electronic in format PDF.

Ce atribute suplimentare cuprinde Semnatura Electronica pentru Constructii – Arhitectura – Urbanism? (integral sau partial, in functie de profesie/autoritatea competenta)
•   calitatea profesionala;
•   titlul de calificare;
•   identificatorul unic al persoanei in raport cu autoritatea competenta care a acordat dreptul de practica;
•   domeniul sau subdomeniul si specialitatea pentru care are drept de semnatura sau de practica;
•   calitatea de coordonator sau de elaborator de documentatii sau de parti de documentatii;
•   denumirea autoritatii competente care a acordat dreptul de semnatura sau de practica titularului semnaturii electronice calificate;
•   data eliberarii certificatului de practica;
•   data expirarii certificatului de practica.


Obtine Semnatura Electronica pentru Constructii, Arhitectura si Urbanism

digisign.ro